czwartek, 14 sierpnia 2008

Testy hipotez

W dzisiejszych czasach jesteśmy zalewani informacjami statystycznymi. Myślę, że ten kto wie jak konstruowane są te informacje może dojść do intencji jak potraktowano dane. Tym razem do sprawdzania danych statystycznych trzeba wykorzystać hipotezy. A w tym przypadku w celu sprawdzenia wartości danych użytych do wyciągania wniosków stosuje się wnioskowanie statystyczne czyli testy hipotez.
W czerwcu na swoim blogu o Flex 2 miałem 6727 użytkowników, a w lipcu 7245 użytkowników. Zadaję sobie pytania: Czy ta zmiana ilości użytkowników ma moim blogu jest znacząca czy nie?
Jakie jest kryterium znaczącej zmiany ilości użytkowników na blogu? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie trzeba postawić jakiś wniosek do sprawdzenia czyli hipotezę zerową. W naszym przypadku ta hipoteza brzmi: nie ma istotnej zmiany w ilości użytkowników mojego bloga. Trzeba też postawić hipotezę alternatywną czyli, że jest istotna zmiana w ilości użytkowników mojego bloga. Mamy 2 hipotezy i wtedy podejmujemy decyzję którą hipotezę przyjmiemy na wiarę. Przyjmujemy hipotezę zerową. W tej sytuacji zaczynamy robić eksperyment na danych aby stwierdzić czy dane spełniają hipotezę zerową. Gdy okaże się, że z eksperymentu wyjdzie wniosek sprzeczny z hipotezą zerową to prawdopodobnie popełniliśmy błąd drugiego typu.
Natomiast, jak za punkt wyjścia przyjmiemy alternatywną i eksperyment pokaże, że nie ma istotnej zmiany to oznacza że popełniliśmy błąd pierwszego typu.

Jeżeli wnioskujemy, że coś jest prawdziwe, a fakty stwierdzają, że to jest fałszywe to nasze wnioskowanie zawiera błąd drugiego typu. Jeżeli myślimy, że to coś jest fałszywe, kłamliwe a fakty stwierdzają, że to jest prawdziwe to popełniamy błąd pierwszego typu.

Brak komentarzy: