sobota, 15 listopada 2008

Polski słowniczek analityki internetowej WAA

Podstawowa terminologia

Strona (Page) to podstawowa jednostka analizy, jest nim strona internetowa witryny internetowej

Odsłona (Page View) to działanie polegające na załadowaniu strony internetowej w przeglądarce internetowej, pokazuje to, ile razy dana strona była oglądana.

Wizyty / Odwiedziny (Visits / Sessions) są traktowane jako interakcja odwiedzającego użytkownika na witrynie internetowej podczas, której przegląda strony internetowe.

Unikalni użytkownicy (Unique Visitors) to pojęcie odnosi się do aktywności na stronie użytkownika, którego jesteśmy w stanie określić.

Zdarzenia (Event) odnoszą się do wykonanych działań dokonanych przez przeglądarkę bądź przez serwer.


Terminy charakteryzujące odwiedziny (Visit Characterization Terms) opisują zachowania użytkownika podczas wizytowania witryny.

Strona wejściowa (Entry Page) to pierwsza strona wizyty

Strona docelowa (Landing Page) to strona, której celem jest rozpoczęcie przez użytkownika określonego działania.

Strona końcowa (Exit Page) to ostatnia strona wizyty, dochodzi przeważnie z powodu zakończenia sesji

Czas trwania odwiedzin (Visit Duration) to czas trwania sesji, oblicza się poprzez odjęcie czasu ostatniej interakcji z początkiem działania użytkownika

Odesłania (Referrer) to ogólne pojęcie oznaczające źródło ruchu na stronach bądź źródło wizyt. Rozróżniamy odesłania: wewnętrzne, zewnętrzne, z wyszukiwarki oraz wejścia bezpośrednie jako brak odesłania.

Odesłania ze strony (Page Referrer) przeważnie opisuje źródło wejścia na stronę

Odesłania z sesji (Session Referrer) przeważnie to jest adres strony z której użytkownik trafił na stronę

Klikalność (Click-through) pokazuje ile razy link był klikany przez użytkowników, co ma znaczenie w analizie nawigacji po witrynie.

Współczynnik klikalności (Click-through Rate/Ratio) to ilość kliknięć w dany link do odsłon strony na której występuje dany link


Charakterystyka użytkownika (Visitor Characterization)

Nowy użytkownik (New Visitor) to taki użytkownik którego pierwsza wizyta została zauważone. Ilość nowych użytkowników to liczba unikalnych użytkowników, których aktywność rozpoczyna się w danym okresie.

Powracający użytkownik (Returning Visitor) to taki użytkownik który drugi raz wizytuje witrynę. Ilość powracających użytkowników to liczba unikalnych użytkowników, których aktywność podczas wizyty trwa w danym okresie i unikalny użytkownik był wcześniej zarejestrowany jako nowy użytkownik.

Powtarzający użytkownik (Repeat Visitor) to taki użytkownik który miał co najmniej 3 wizyty w serwisie. Ilość powtarzających użytkowników to liczba unikalnych użytkowników, który dokonali 3 lub więcej wizyt

Odesłana użytkownika (Visitor Referrer) to źródło wizyt użytkownika

Odwiedziny użytkownika (Visits per Visitor) to współczynnik wyrażający się to liczbą wizyt w raportowanym okresie do liczby unikalnych użytkowników.

Świeżość (Recency) określa czas i pokazuje jak szybko zajęło unikalnemu użytkownikowi dokonanie działania interesującego analityka

Częstotliwość (Frequency) wskazuje na to, ile razy unikalny użytkownik dokonał określonego działania w danym okresie czasu


Terminologia zaangażowania użytkowników (Engagement Terms) koncentruje się na mierzeniu interakcji użytkowników.

Współczynnik wyjść (Page Exit Ratio) to wskaźnik obliczany liczbą wyjść ze strony podzielona przez liczbę odsłon z tej strony.

Porzucenia (Single Page Visits aka Bounces) jest to ilość wizyt, które zawierają tylko jedną odsłonę jednej strony. W wizycie jednoodsłonowej wizytowania przez użytkownika strona jest zarazem stroną początkową i stroną końcową wizyty.

Współczynnik porzuceń (Bounce Rate) odwiedziny wchodzące na jedną stronę podzielone przez ilość wejść na daną stronę

Ilość odsłon na odwiedziny (Page Views per Visit) to wskaźnik którego oblicza się liczbą odsłon w raportowanym okresie dzieloną przez liczbę wizyt w tym samym raportowanym czasie


Terminologia konwersji (Conversion Terms). Konwersją nazywamy dokonywanie odpowiedniego działania na stronie takiego jak zakup czy wypełnienie ankiety co świadczy o sukcesie klienta i osiągnięciu celu.

Konwersja (Conversion) wskazuje ile razy został osiągnięty rezultat

Współczynnik konwersji (Conversion Rate) to współczynnik osiągniętych rezultatów wobec istotnych danych Oblicza sie poprzez podzielenie ilości konwersji do ilości wizyt


Inne terminy (Miscellaneous Terms)

Odwiedziny (Hit - AKA Server Request or Server Call) określa żądanie wykonane przez serwer

Wyświetlenie (Impressions) ile razy dana zawartość została dostarczona do przeglądarki. głownie dotyczy to reklamy internetowej

Brak komentarzy: