poniedziałek, 7 lipca 2008

Konsultacje z zakresu analityki internetowej

Oferuję doradztwo w zakresie analizy danych z witryny internetowej w celu zwiększenia korzyści biznesowych.

Oferuję następujące 2 kierunki współpracy: ekspercki wymagający przeprowadzania konsultacji oraz analityczny, który wymaga przeprowadzenia badań i eksperymentów.

W ramach ekspertyz proponuję:

Analizę celów i scenariuszy użycia witryny internetowej. Jest to konsultacja której celem jest ustalenie zakresu współpracy i badań nad witryną internetową. Efektem konsultacji jest raport wskazujący jakie wskaźniki skuteczności mają być brane przy tworzeniu raportów analitycznych i planowaniu oraz przeprowadzeniu eksperymentów.

Raport semantyczny słów kluczowych zawiera
wyselekcjonowane słowa kluczowe do reklamy kontekstowej oraz pozycjonowania. Korzyścią jest lepsze trafienie reklamą w użytkowników zainteresowanych reklamą. Pozwala to tez okreslić kierunki rozwoju zawartości w serwisie internetowym w celu lepszego dopasowania go do potrzeb użytkowników.

Audyt witryny internetowej jest podstawowym raportem, który należy zrobić, zanim dokona się badań i eksperymentów. Celem audytu jest wskazanie silnych i słabych stron witryny internetowej oraz przygotowanie witryny internetowej do badań i eksperymentów. Raport z audytu jest oceną heurystyczną i często jest powiązany z analizą ekspercka z użyteczności i dostępności witryny internetowej.

Analiza internetowa wymaga współpracy z programistami i twórcami serwisu internetowego w celu dokonania zmian w kodzie witryny internetowej w celu umożliwienia zbierania danych przez narzędzia raportujące i analityczne.

W ramach analityki internetowej proponuję:

Raport zawierający podstawowe dane analityczne z narzędzi raportujących - Pokazuje jaki jest stan aktualnej witryny internetowej. Dzięki takiemu raportowi możemy mieć podstawę do dalszych działań w kierunku rozwoju i badań nad witryną internetową.

Raport konwersji
pokazuje jak zmienia się skuteczność witryny w osiąganiu celów biznesowych i marketingowych. Jest to cenna informacja na podstawie, której warto podejmować decyzje biznesowe.

Raport kampanii pokazuje jak jest realizowana kampania marketingowa. Mierzy się kampanie reklamowe w portalach internetowych w innych witrynach internetowych, a także w innych systemach reklam. Pozwoli to na oszacowanie czy te działania osiągnęły sukces

Raport zachowań użytkowników witryny internetowej pokazuje jak użytkownicy przemieszczają sie po witrynie internetowej. Pozwoli to na lepszą identyfikację problemów z jakimi stykają się uzytkownicy w witrynie.

Eksperymenty maja na celu przeprowadzenie badań, które mają określić jakie czynniki wpływają na skuteczność działań w witrynie internetowej wobec użytkowników.

Raport z eksperymentu na bazie testu porównawczego typu A/B. Ten eksperyment ma na celu wybór najlepszej wersji witryny, a tym samym zwiększenie pozyskiwanych z niej korzyści i wzrost liczby odwiedzin.

Raport z eksperymentu na bazie analizy wielowymiarowa treści witryny ma na celu empiryczne sprawdzenie jak zmiany w serwisie wpływają na cele i konwersję (efekty działań użytkownika). Pozwala on na dokonywanie drobnych zmian na stronie (dane w formularzu kontaktowym, kolorystyka strony) i losowe przedstawianie różnych wersji strony użytkownikom.